Επικοινωνία

Υπεύθυνος Ιατρός :
Δρ. Κοντός Στυλιανός MD, PhD, FEBU, MES
Χειρούργος Ουρολόγος – Ανδρολόγος
Σύμβαση με όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες

Ιατρείο 1ο

Τηλεφωνικό Κέντρο

Ιατρείο 2ο

Τηλεφωνικό Κέντρο

Ωράριο λειτουργίας

Σε επείγουσες περιπτώσεις μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με το γιατρό Κο Κοντό Στυλιανό στο: 6937217070