Επικοινωνία

Υπεύθυνος Ιατρός :
Δρ. Κοντός Στυλιανός MD, PhD, FEBU, MES
Χειρούργος Ουρολόγος – Ανδρολόγος
Σύμβαση με όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες

Ιατρείο

Τηλεφωνικό Κέντρο

Ωράριο λειτουργίας

Σε επείγουσες περιπτώσεις μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με το γιατρό Κο Κοντό Στυλιανό στο: 6937217070