Υπηρεσίες

 1. Λαπαροσκοπική ουρολογία

-Ολική/Μερική Νεφρεκτομή για Νεφρικούς Όγκους

– Πυελοπλαστική

-Αφαίρεση ευμεγεθών-συμπτωματικών καλοηθών νεφρικών

κύστεων

 1. Λιθίαση Ουροποιητικού

– Διαθερμική νεφρολιθοτριψία

– Laser Εύκαμπτη ουρητηρο/νεφρολιθοτριψία

– Laser άκαμπτη ουρητηρολιθοτριψία

-Διαγνωστική ουρηθροσκόπηση-αντιμετώπιση θηλωμάτων

ανώτερου ουροποιητικού

 1.  Γενική Ουρολογία

-Καρκίνος κύστεως (TURBT)/ενδοιαστικές εκχύσεις

-ουρολοιμώξεις

-περιτομή

-βραχύς χαλινός

-υδροκήλη

-Laser προστατεκτομή σε καλοήθη υπερπλασία

-Βιοψία προστάτου

-Στενώματα ουρήθρας/Κονδυλώματα

 1. Ανδρολογία

-στυτική δυσλειτουργία

– Νόσος Peyronie

-triplex πέους

– πρόωρη/καθυστερημένη/επώδυνη εκσπερμάτιση

-Σεξουαλικός μεταδιδόμενα νοσήματα

ΓΥΝΑΙΚΟ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

 • Πλήρης Βίντεο-Ουροδυναμική μελέτη
 • Τοποθέτηση ταινιών ελευθέρας τάσης κυρίως διαμέσου των θυρεοειδών τρημάτων και στον άνδρα (Ad Vance) και στην γυναίκα (TVT-O)
 • Διουρηθρική περισφιγκτηριακή έγχυση κολλαγόνου, Zuidex™, Deflux®
 • Διουρηθρική ενδοκυστική έγχυση Botox™ (Botulinum toxin)

ΠΑΙΔΟ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

 • φίμωση
 • Βραχύ χαλινό
 • Ενούρηση
 • Παιδική ακράτεια
 • Βαλβίδες οπίσθιας ουρήθρας
 • Κυστεο-ουρητηρική παλινδρόμηση
 • Κρυψορχία